it Skiphus

Eigen Kracht Café – locatie ‘it Skiphus’  Elke woensdag op de Tjalkstraat 5  van 10.00 – 11.30 uur.